5 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມ….ທີ່ບໍ່ຄວນປະໄວ້ໃນລົດຕາກແດດ 🚗🚕💨 ☀🌤⛅

ແດດເມືອງລາວ…ລະດູໃດກໍ່ຮ້ອນ ເວລາຈອດລົດຕາກແດດດົນກັບມານັ່ງ ກົ້ນເກືອບໃໝ້ ແລ້ວຄິດເບິ່ງວ່າຖ້າເຮົາປະເຄື່ອງຂອງໄວ້ໃນລົດເປັນເວລາດົນໆຈະຂະໜາດໃດ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນປະໄວ້ໃນລົດທີ່ຈອດຕາກແດດມີດັ່ງນີ້ຄື: ໂທລະສັບມືຖື/ແບັດເຕີລີສຳຮອງ ການປະໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ແບັດເຕີລີສຳຮອງໄວ້ໃນລົດທີ່ຮ້ອນມີອຸ່ນຫະພູມສູງ ອາດເຮັດວົງຈອນພາຍໃນໂທລະສັບເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ລັດວົງຈອນໄດ້ ໂອກາດທີ່ຈະລະເບີດຈຶ່ງມີຫຼາຍ ຢາວິຕາມິນ ຫຼື ອາຫານເສີມ ຕົວຢາບາງຊະນິດມັກຈະມີຄຳເຕືອນຂຽນໄວ້ໃຫ້ເກັບໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງປົກກະຕິທີ່ 25-30 ອົງສາເຊຊຽສ໌ ແຕ່ເມື່ອນຳລົດໄປຕາກແດດ ອຸນຫະພູມພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານອາດສູງເຖິງ 40ອົງສາ ເຮັດໃຫ້ຢາບາງຊະນິດຫຼອມລະລາຍໄດ້ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຕົວຍາເສື່ອມສະພາບໄວໄດ້ ແວ່ນຕາ ແວ່ນກັນແດດ ແລະຄຣີມກັນແດດ ໄລຍະເວລາໃນການໃຊ້ງານ ບາງຄັ້ງກໍ່ຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບການເບິ່ງແຍງຮັກສານຳ ຫາກນຳແວ່ນຕາໄປປະຖີ້ມໄວ້ທີ່ໜ້າຄອນໂຊລົດ ອາດເຮັດໃຫ້ສີຈືດຈາງ ຂອບແວ່ນລ້າວ ແຕກງ່າຍ ຫຼືແວ່ນເສຍຊົງ ເລນຂຸ່ນມົວ ເຊັ່ນດຽວກັບຄຣີມກັນແດດ ກໍ່ບໍ່ຄວນວາງໄວ້ໃນລົດເຊັ່ນກັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງຄຣີມຫຼຸດລົງໄດ້ຄືກັນ ຢາງລຶບສໍ ຢາງລຶບສໍໃນປັດຈຸບັນມັກຈະເຮັດຈາກພວກ Polyvinylchloride (PVC)ແລະມີການປະສົມສານໃນກຸ່ມ Plasticizers ຊຶ່ງເປັນສານຕົວທຳລາຍພລາສຕິກໄດ້ດີ ແລະຈະປ່ອຍສານນີ້ເມື່ອເຈິກັບຄວາມຮ້ອນເຂົ້າໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ລົດເສີຍຫາຍໄດ້ ເພາະຢາງລຶບຈະລະລາຍຕິດລົດແນ່ນອນ ສັດລ້ຽງ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປີດແວ່ນລົດໄວ້ກໍ່ຕາມ ແຕ່ຖ້ານຳລົດໄປຈອດຕາກແດດແລ້ວປະຖິ້ມສັດລ້ຽງໄວ້ ອາດເຮັດໃຫ້ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ້ ເພາະອຸນຫະພູມໃນລົດຈະສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງໂດຍປົກກະຕິສັດລ້ຽງຫຼືໝາ ຈະມີອຸນຫະພູມປົກກະຕິຢູ່ທີ່ 101-102,5 ອົງສາຟາເລນຮາຍ ຫາກເກີນກວ່ານັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ສະໝອງຕາຍໄດ້

Continue reading