Menu
Cart 0
Continue reading...

👾👾ໄພທີ່ຕ້ອງເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນກໍ່ຄື ໄວຣັດໂຄໂລນາ ຫລື ໄວຣັດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ທີ່ກຳລັງລະບາດໃນເວລານີ້ ແລະວິທີປ້ອງກັນທີ່ດີກໍ່ຄືການໃສ່ຫນ້າກາກອະນາໄມ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈະມາແນະນຳວ່າຫນ້າກາກອະນາໄມແບບໃດທີ່ສາມາດປ້ອງໄວຣັດນີ້ໄດ້ ຫນ້າກາກແຕ່ລະແບບແຕກຕ່າງກັນຄືແນວໃດ ມີວິທີເລືອກຄືແນວໃດ ລວມເຖິງວີທີໃສ່ຫນ້າກາກອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ.😷😷😷😷 #ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຄິດ ເພື່ອ ທຸກຊີວິດ

Continue reading
Continue reading...

ເພາະ #ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຫ່ວງໄຍທ່ານຕະຫລອດ 😷ເອົາຕົວລອດຈາກໄວຣັສຮ້າຍ ດ້ວຍການເບິ່ງແຍງຕົວເອງ “ກິນຮ້ອນ ບ່ວງກາງ ລ້າງມື ຫລີກລ້ຽງສະຖານທີ່ຊຸມຊົນແອອັດ” ແລະຢ່າລືມໃສ່ຫນ້າກາກອະນາໄມປ້ອງກັນໄວຣັສກັນ😷💪🏻

Continue reading
Continue reading...

EMI 2020 : EMI New Year Kickoff

ໃນນາມ ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກເອກພັດທະນາ ທີ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການປະກັນໄພແລະໃຫ້ໂອກາດບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມໃນງານ EMI 2020 : New Year Kickoff ຄັ້ງນີ້ ພ້ອມທັງແນະນຳບໍລິສັດ ແນວທາງການຮ່ວມມື ແລະສິນຄ້າປະກັນໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງ EMI ລວມທັງເພື່ອເນັ້ນການດຳເນີນການຮ່ວມພັນທະມິດທຸລະກິດຕໍ່ໄປຂອງທັງສອງບໍລິສັດທີ່ຈະຮ່ວມກັນພັກດັນໃຫ້ພະນັກງານ ຄອບຄົວ ລູກຄ້າແລະປະຊາຊົນມີຫລັກປະກັນໃນການດຳເນີນຊີວິດ. EMI 2020 : EMI New Year Kickoff, On behalf of Laovivat Insurance, we would like to thank Mr.Somphone SISENGLATH, Chief Executive Officer of Ekkphatthana Micro Finance Institution (EMI) for giving us the opportunity to joint the EMI 2020 : New Year Kickoff occasion and introduce the company as well…

Continue reading