Menu
Cart 0
Continue reading...

👾👾ໄພທີ່ຕ້ອງເຝົ້າລະວັງ ແລະ ປ້ອງກັນກໍ່ຄື ໄວຣັດໂຄໂລນາ ຫລື ໄວຣັດໂຄວິດ-19 (COVID-19) ທີ່ກຳລັງລະບາດໃນເວລານີ້ ແລະວິທີປ້ອງກັນທີ່ດີກໍ່ຄືການໃສ່ຫນ້າກາກອະນາໄມ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈະມາແນະນຳວ່າຫນ້າກາກອະນາໄມແບບໃດທີ່ສາມາດປ້ອງໄວຣັດນີ້ໄດ້ ຫນ້າກາກແຕ່ລະແບບແຕກຕ່າງກັນຄືແນວໃດ ມີວິທີເລືອກຄືແນວໃດ ລວມເຖິງວີທີໃສ່ຫນ້າກາກອະນາໄມທີ່ຖືກຕ້ອງ.😷😷😷😷 #ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຄິດ ເພື່ອ ທຸກຊີວິດ

Continue reading
Continue reading...

ເພາະ #ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຫ່ວງໄຍທ່ານຕະຫລອດ 😷ເອົາຕົວລອດຈາກໄວຣັສຮ້າຍ ດ້ວຍການເບິ່ງແຍງຕົວເອງ “ກິນຮ້ອນ ບ່ວງກາງ ລ້າງມື ຫລີກລ້ຽງສະຖານທີ່ຊຸມຊົນແອອັດ” ແລະຢ່າລືມໃສ່ຫນ້າກາກອະນາໄມປ້ອງກັນໄວຣັສກັນ😷💪🏻

Continue reading