ເພາະ #ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຫ່ວງໄຍທ່ານຕະຫລອດ 😷ເອົາຕົວລອດຈາກໄວຣັສຮ້າຍ ດ້ວຍການເບິ່ງແຍງຕົວເອງ “ກິນຮ້ອນ ບ່ວງກາງ ລ້າງມື ຫລີກລ້ຽງສະຖານທີ່ຊຸມຊົນແອອັດ” ແລະຢ່າລືມໃສ່ຫນ້າກາກອະນາໄມປ້ອງກັນໄວຣັສກັນ😷💪🏻 February 18, 2020 – Posted in: News