Menu
Cart 0
EMI 2020 : EMI New Year Kickoff

EMI 2020 : EMI New Year Kickoff

ໃນນາມ ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
5 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມ….ທີ່ບໍ່ຄວນປະໄວ້ໃນລົດຕາກແດດ 🚗🚕💨 ☀🌤⛅

5 ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫ້າມ….ທີ່ບໍ່ຄວນປະໄວ້ໃນລົດຕາກແດດ 🚗🚕💨 ☀🌤⛅

ແດດເມືອງລາວ…ລະດູໃດກໍ່ຮ້ອນ ເວລາຈອດລົດຕາກແດດດົນກັບມານັ່ງ ກົ້ນເກືອບໃໝ້ ແລ້ວຄິດເບິ່ງວ່າຖ້າເຮົາປະເຄື່ອງຂອງໄວ້ໃນລົດເປັນເວລາດົນໆຈະຂະໜາດໃດ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນປະໄວ້ໃນລົດທີ່ຈອດຕາກແດດມີດັ່ງນີ້ຄື: ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ