Menu
Cart 0

ລັກສະນະການປະກອບທຸລະກິດ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/6"][vc_single_image image="747"][vc_column_text]

ການປະກັນໄພລົດ

ເປັນການປະກັນໄພຄວາມເສຍຫາຍເກີດຈາກອາດການໃຊ້ລົດ ໄດ້ແກ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລົດ ເຊັ່ນ ການສູນຫາຍ ການບຸບສະລາຍ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທີ່່ລົດກໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນແກ່ຊີວິດແລະຊັບສິນຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][vc_single_image image="746"][vc_column_text]

ການປະກັນໄພອັກຄີໄພ

ເປັນການປະກັນໄພຄວາມເສຍຫາຍ ອັນເກີດຈາກໄຟໄໝ້ ຄຸ້ມຄອງໄພ ທີ່ເກີດຂຶ້ນແກ່ຊັບສິນ ໂດຍໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕົວອາຄານບ້ານແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ລວມທັງຊັບສິນ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][vc_single_image image="745"][vc_column_text]

ການປະກັນໄພອື່ນໆ

ອັນເນື່ອງມາຈາກໄພອື່ນໆນອກຈາກ ປະກັນໄພອັກຄີໄພ ປະກັນໄພຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ປະກັນໄພລົດ ເຊັ່ນ ການປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ, ການປະກັນສຸຂະພາບ, ການປະກັນໄພເດີນທາງ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6"][vc_single_image image="744"][vc_column_text]

ການປະກັນໄພຕໍ່

ການປະກັນໄພຕໍ່ ບໍລິສັດມີປະສົບການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະເປັນທີ່ໄວ້ວາງໃຈນຳບໍລິສັດ ປະກັນໄພຕໍ່ໍໍຊັ້ນນຳຊອງໂລກ .[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6" el_class="displaynone"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]buy research papers[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]]]>