Menu
Cart 0

ປະກັນໄພລົດຍົນ

ສະບາຍໃຈໄດ້ຕະຫຼອດເສັ້ນທາງຫມົດກັງວົນກັບອຸບັດເຫດທີ່ທ່ານບໍ່ຄາດຄິດເຮົາພ້ອມຄຸ້ມຄອງທັງຊີວິດແລະຊັບສິນຂອງທ່ານແລະຄົນທີ່ທ່ານຮັກດ້ວຍປະກັນໄພລົດໃຫຍ່ຫລາກຫລາຍປະເພດພ້ອມສິດທິພິເສດທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ໃນລາຄາສະບາຍກະເປົ໋າ

ປະກັນໄພສຸຂະພາບ

ເພາະຊີວິດບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນເຮົາພ້ອມຊ່ວຍດູແລໃຫ້ທ່ານໄດ້ຫມັ້ນໃຈໃນທຸກຄ່າຮັກສາພະຢາບານກັບແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບຫລາຍຮູບແບບທີ່ເຮົາຄັດເລືອກມາເປັນພິເສດໂດຍເສພາະສໍາຫລັບທ່ານເທົ່ານັ້ນໂລກຮ້າຍແຮງເທົ່າໃດເຮົາກໍຄຸ້ມຄອງ

ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ

ອຸບັດເຫດເກີດຂຶ້ນໄດ້ກັບທຸກຄົນທຸກເວລາພຽງເລືອກຮູບແບບການເຮັດປະກັນອຸບັດເຫດທີ່ເຫມາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຈາກເຮົາາກໍຈະຫມົດບັນຫາອຸ່ນໃຈເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະຕາມມາພາຍຫລັງໄດ້ເລີຍ

ປະກັນໄພການເດີນທາງ

ທຸກການເດີນທາງທ່ານອາດໄດ້ພົບກັບອຸປະສັກທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂຶ້ນແຕ່ທ່ານກໍຍັງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ອຍ່າງຫາຍຫ່ວງກັບການປະກັນໄພຈາກເຮົາທີ່ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄອບຄຸມທັງກໍລະນີເຈັບປວດອຸບັດເຫດຫລື ໄພຕ່າງໆ ຈາກການເດີນທາງຢ່າງຄົບຖ້ວນ

ປະກັນໄພສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຮ້ານຄ້າ

ອັນຕະລາຍຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງອາດເກີດກັບຊັບສິນແລະສິ່ງປູກສ້າງຂອງທ່ານໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຫມັ້ນໃຈໄດ້ຫລາຍກວ່າກັບປະກັນໄພຈາກເຮົາທີ່ພ້ອມຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທີ່ຢູ່ອາໄສລວມເຖິງຊັບສິນພາຍໃນສິ່ງປູກສ້າງຈາກ ອຸບັດເຫດຕ່າງໆໂດຍທ່ານສາມາດເລືອກຄວາມຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ປະກັນໄພປະເພດອື່ນໆ

  • ປະກັນໄພການສ່ຽງໄພຊັບສິນ
  • ປະກັນໄພໂຈລະກໍາ

🎉🎉ຊົມເຊີຍວັນກໍາມະກອນສາກົນຄົບຮອບ 133 ປີ🎉🎉

ດ້ວຍຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຈາກ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ລາວວິວັດປະກັນໄພ ຈຳກັດ

📞021 22 66 88
www.laovivat.com

🎉🎉Let’s celebrate Labour Day on 1st of May. Enjoy the day off everyone!!
Happy Labour Day from LAOVIVAT INSURANCE

#LaovivatInsurance
... See MoreSee Less

View on Facebook